Wykłady z biologii

1

1. kwietnia 2015r. w auli szkolnej o godz. 10.55 odbędą się wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wezmą w nich udział uczniowie klas licealnych i gimnazjalnych: 1B, 1C, 2B, 2C, 3C, 3H. Organizatorem spotkania jest Pani Ewa Michalewicz.