Wspomnienie o śp. Profesor Janinie Rudak

Janina Rudak

 

Z głębokim smutkiem społeczność szkolna przyjęła wiadomość o śmierci Pani Profesor Janiny Rudak, która nastąpiła 12 lutego 2021 r. Pani Profesor była nauczycielką matematyki – wspaniałym pedagogiem, doskonałą wychowawczynią, która zapisała się w pamięci setek uczniów kolejnych roczników z lat 1987-2002.  W ich wspomnieniach pozostawiła portret osoby cierpliwej, ale i wymagającej, konsekwentnej, świadomej celów, które stawiała przed młodzieżą. Była człowiekiem ogromnej dobroci, wielkiego serca dla uczniów.

Nie zatarł się też obraz Janiny Rudak w pamięci koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego i pracowników szkoły: jej gesty przyjaźni, sympatyczne z Nią pogawędki na przerwach w pokoju nauczycielskim, jak też podczas uroczystości świątecznych.

Mimo że upłynęło 19 lat od momentu, gdy śp. Janina Rudak odeszła na emeryturę, to jej wizerunek pogodnej, zasadniczej nauczycielki na trwałe związał się z historią szkoły.

Pozwolę sobie na osobiste wspomnienie na potwierdzenie tych słów. Śp. Janina Rudak była nauczycielką matematyki w mojej pierwszej klasie wychowawczej o profilu humanistycznym. Z tego też powodu często wiodłam z Nią rozmowy o moich wychowankach, a z ich tonacji wnosiłam, że sprawiała, iż ścisły przedmiot – „królowa nauk” – nawet dla humanistów stawał się nie tylko zrozumiały, ale i lubiany. Wśród tych humanistów wyłowili się pasjonaci matematyki.

Cała społeczność szkolna łączy się w żalu z Rodziną zmarłej Koleżanki. Jej ziemska wędrówka znalazła swój kres, lecz pamięć o Niej w ludziach Jej szkoły pozostanie żywa. Dziękujemy, że było nam dane razem pracować.

Wyrażamy szczere współczucie Rodzinie i Bliskim śp. Janiny Rudak.

                               

                               W imieniu społeczności szkolnej – Adrianna Adamek-Świechowska.

 

W załączniku znajduje się informacja o czasie i miejscu pożegnania Pani Janiny.

 

Załączniki