Rekrutacja do eksperymentalnego projektu

Grafika_artykuł Eksperyment UM

Rozpoczynamy rekrutację uczniów i nauczycieli do projektu pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2021.

 

 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas I i II z czterech elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.

Wsparciem objęte zostaną cztery elbląskie licea ogólnokształcące, spośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w projekcie.

W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali i rozwijali swoje kompetencje w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych.

Rodzice natomiast, podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

4 listopada rusza rekrutacja do projektu uczniów, rodziców i nauczycieli. Regulamin do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły. Zapraszamy chętnych rodziców do zgłaszania się do udziału w Projekcie. Wypełnione dokumenty (załączniki nr 1, 6, 7 do regulaminu) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15 listopada 2019r.

 

Łap okazję! Zapraszamy!

 

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2019-30.08.2021

(Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/chemia-laboratorium-eksperyment-3533039/)