Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr Projekt Mały Ratownik

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej

Psycholog

Iwona Tomczak

Telefon: 55 625 8904

 

Godziny pracy od 18.01.2021

Iwona Tomczak

 

Psycholog

 

 

Poniedziałek

7.30-10.15

 

Wtorek

--

Środa

12.30-15.00

 

Czwartek

---

Piątek

---

  Godziny pracy mogą ulec zmianie


  

Czym się zajmuje psycholog szkolny?

 

 • podejmuje działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyn zaburzeń funkcjonowania ucznia oraz jego potencjalnych możliwości i potrzeb, w tym wspiera mocne strony ucznia;
 • określa formy i sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb, w tym podejmuje działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne;
 • udziela porad i wsparcia uczniom zgłaszającym problemy emocjonalne, zdrowotne itp;
 • organizuje zajęcia psychoedukacji z młodzieżą;
 • prowadzi działalność psychoedukacyjną w środowisku nauczycieli i rodziców dotyczącą zwłaszcza zagadnień potrzeb psychicznych, procesów dojrzewania dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do twórczego, zindywidualizowanego rozwoju ucznia;
 • podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; wspiera w tych działaniach innych nauczycieli;
 • wspiera rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • inicjuje w środowisku szkolnym działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków trudności dydaktycznych, zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i niedostosowaniu społecznemu uczniów, w tym motywowanie uczniów do zajęć terapeutycznych, pozalekcyjnych;
 • kieruje uczniów na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z uwagi na trudności w nauce, deficyty rozwojowe, przewlekłą chorobę; motywuje młodzież do współpracy ze specjalistami;
 • współpracuje z różnymi osobami, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci               i młodzieży oraz wspierającymi funkcję wychowawczo – opiekuńczą szkoły;
 • kreuje postawy prospołeczne, dba o kształtowanie atmosfery wzajemnej życzliwości i zaufania w społeczności szkolnej