Projekt "Mały ratownik"

mały ratownik 2

Nasze liceum realizuje od niedawna projekt edukacyjny „Mały Ratownik”, który skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest wyposażenie dzieci w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka zaplanowanych zajęć dotyczy przede wszystkim: znajomości numerów alarmowych, pozyskiwania osób do pomocy, umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa swojego i poszkodowanego, określania stanu przytomności, oceny oddechu, wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej i posługiwania się defibrylatorem podręcznym AED, stosowania u poszkodowanego pozycji bocznej (bezpiecznej) oraz innych adekwatnie do stanu poszkodowanego, postępowania przy ranach i krwotokach oraz urazach kostno-stawowych.

Treści oraz sposób prowadzenia zajęć - dostosowane do wskazanej grupy wiekowej – są atrakcyjne, ciekawe i motywujące do aktywności. 

Projekt realizowany będzie  w roku szkolnym 2020/2021: 1 godzina prezentacji oraz 3 godzin ćwiczeń praktycznych (w zgłoszonych klasach) . Zajęcia prowadzić będzie p. Angelika Romanik, nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa. Panią Angelikę będą wspierać nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy.

Każda klasa realizująca projekt otrzyma apteczkę pierwszej pomocy, a najbardziej zaangażowani uczniowie drobne upominki (opaski i breloki odblaskowe, mini zestawy pierwszej pomocy)

Działania podjęte w projekcie „Mały ratownik” pozwolą dzieciom zapoznać się z elementami pierwszej pomocy i pomogą im przełamać barierę strachu, związaną z jej udzielaniem. Przyczynią się również do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

W przyszłości - kto wie? - może się zdarzyć, że dziecko biorące udział w projekcie, uratuje nam życie czy zdrowie.

 

                                                                               Angelika Romanik

 

Zdjęcia