Obszar sieci Natura 2000 - wykład

IMAG2743

 We wtorek 17. marca klasy 1B (liceum) i 3H (gimnazjum) uczestniczyły w niecodziennej lekcji biologii, którą zorganizowała Pani Ewa Michalewicz.

 Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat Roli obszarów Natury 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk i różnorodności biologicznej Europy. Referat wygłosiła Pani Ewelina Kurach w ramach projektu edukacyjnego „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Obszar sieci Natura 2000 to najmłodsza forma ochrony obszarowej w Polsce wyznaczona na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

 http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e2-siec-obszarow-natura-2000-w-polsce-2/

Zdjęcia