Nowy patronat nad I klasą humanistyczną

zd1
W piątek (2 lipca 2021 r.) została podpisana umowa pomiędzy Marzeną Bielecką, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, a doktorem Krzysztofem Szczuckim, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, absolwentem I LO. Umowa dotyczy objęcia honorowym patronatem klasy o profilu humanistyczno-prawnym w latach 2021-2025.
Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach obejmujących, m.in.: warsztaty wprowadzające do prawa, utrwalenie materiału z zakresu wiedzy o społeczeństwie w praktyce, debaty oksfordzkie oraz pomoc w wyborze studiów. Dla chętnych i wyróżniających się uczniów przewidziane są seminaria rozszerzające wiedzę prawniczą oraz spotkania z mentorem, praktykiem prawa, w trakcie których każdy słuchacz będzie mógł przedstawić swoje spostrzeżenia i omówić wątpliwości.
 
Dziennik Elbląski umieścił artykuł na te temat - zainteresowanych odsyłamy tutaj.
 
Dodatkową radością jest fakt, że obecny prezes RCL jest absolwentem naszego liceum i ta sytuacja ma dla nas ważny wymiar sentymentalny.
 

Zdjęcia