Nasze Stypendystki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały w tym roku nasze dwie wspaniałe uczennice - Natalia Witkowska (klasa 3B) oraz Zuzanna Borowska (klasa 2C). Takie stypendium przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą - w danej szkole - średnią ocen.
 
Warto poznać każdą z nich osobiście. Obie mają ciekawe zainteresowania i wiele do powiedzenia na różnorodne tematy.
 
Natalia
 
Natalia już po raz drugi otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów (kolejny raz jej średnia wyniosła 6,0!).
Na co dzień Natalia większość swojego wolnego czasu spędza czytając książki i rozwiązując rozmaite zadania. Jednak nie traktuje tego jako przykry obowiązek, a wręcz przeciwnie - w liceum biologia i chemia okazały się być jej ogromną pasją. Maturzystka uważa, że możliwość zdobywania wiedzy i przekazywanie jej kolejnym osobom jest czymś niesamowitym, a być może nawet uzależniającym ;-) Dodatkowo uczennica chętnie dowiaduje się nowych rzeczy w zakresie nauk psychologicznych i socjologicznych.
Natalia interesuje się tańcem towarzyskim i sama trenowała tę dyscyplinę sportu przez blisko 6 lat w elbląskim klubie tańca JANTAR.
Po maturze stypendystka ma nadzieję rozpocząć studia na wydziale lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczególnie upodobała sobie dwie specjalizacje: endokrynologię dziecięcą i psychiatrię dziecięcą. Przyznaje, że bardzo lubi pracować z dziećmi, o czym świadczyć mogą również pisane przez nią wiersze, skierowane właśnie do najmłodszych odbiorców.
 
 
Zuzanna - kilka słów o sobie
 
Moje największe pasje to rysunek i muzyka - przede wszystkim rytmika oraz gra na fortepianie, którą ćwiczę od 10 lat.  Uwielbiam też próbować nowych rzeczy, takich jak gra na innych instrumentach, fotografia, czy strzelanie z łuku. W wolnym czasie staram się je rozwijać.
 
 
Jesteśmy dumni z naszych uczennic, życzymy im realizacji planów i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy. Gratulujemy również rodzicom, którzy wspierają i motywują swoje córki każdego dnia.
 
 
 
                                                                                              Dyrekcja I LO

Zdjęcia