Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

IMAG1024

Dnia 9.01.2020 r. uczniowie klasy 1b oraz 2b mieli okazję uczestniczyć w II Konferencji „Młodzieżowych Spotkań z Medycyną” , która odbyła się w CSE Światowid.

 

 

 

Spotkania te, to nowa inicjatywa popularnonaukowa pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Projekt ten zakłada zapoznanie młodych kandydatów do zawodu lekarskiego, z medycyną prawdziwą pozbawioną stereotypów funkcjonujących wśród ludzi oraz mediów.

 

Uczniowie z liceów ogólnokształcących wysłuchali trzech wykładów.

Pierwszy z nich dotyczył „Psychofizycznej natury stresu” i został zaprezentowany przez uczennicę naszej szkoły z klasy 2b – Natalię Witkowską. Prezentacja była bardzo ciekawa, a nasza koleżanka wykazała się dużą wiedzą na temat stresu.

Następnie dr n. med. Anna Sobieszek – Kundro ze Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu przedstawiła prezentację pt. „Skóra – Agent 007”.

Jako ostatnia wystąpiła dr hab. n. med. Jolanta Wierzba z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMedu z wykładem „Talent a zbuntowane geny”.

 

Uczniowie byli zachwyceni i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wszystkich wystąpień, a także wzięli udział w dyskusji podsumowującej treści zawarte w wykładach.

 

Małgorzata Mazur kl.2b

Zdjęcia