MATURZYŚCI - odbiór świadectw!

świadectwo
Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w poniedziałek (5.07.) w godzinach 9.30 – 13.00 w auli szkolnej. Po godzinie 13.00 odbiór świadectw będzie możliwy w sekretariacie szkoły.
W przypadku braku możliwości osobistego przyjścia do szkoły w tym dniu, można wyznaczyć osobę do odbioru świadectwa Osoba ta musi posiadać upoważnienie o następującej treści (przykład z niezawodnym Janem Kowalskim:)):
 
Jan Kowalski, legitymujący się dowodem DDD147902 upoważnia Pana Adama Kowalskiego, legitymującego się dowodem ABC794102 do odbioru świadectwa dojrzałości.
 
                                               Jan Kowalski
                                             (czytelny podpis)