Komunikat Dyrektora Szkoły

KOMUNIKAT-DYREKTORA-900x507

Minister Edukacji Narodowej poinformował, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony do 10.04.2020r.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu zadania szkoły w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania zostały zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

Proszę o zapoznanie się z treścią przekazanych uczniom, ich rodzicom i nauczycielom wiadomości.