Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej Poprzednia wersja witryny

Kalendarz Roku Szkolnego

     KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2019/2020

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W ELBLĄGU

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

godz. 9.00 - I kl. po SP

godz. 10.00 - I kl. po GIM,

                      II i III kl. LO  

2.

Rekolekcje dla uczniów liceum

 

26- 27 listopada 2019r.

 

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019r.

 

4.

Wystawienie ocen za I okres

do 10  stycznia 2020r. piątek

 

5.

Studniówka

styczeń 2020r. /do ustalenia/

 

6.

Ferie zimowe:

20 stycznia  do 2 lutego 2020r.

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia  2020r.

 

8.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

 

do 17 kwietnia 2020r.

9.

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

 24  kwietnia 2020r.

 

 

10.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część pisemna

 

- część ustna

od 4  maja do 21 maja  2020r.

/wg harmonogramu CKE/

 

od 4 maja do 22  maja 2020r.

 

11.

Wystawienie ocen rocznych

do 19 czerwca 2020r. 

 

12.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020r.

 

13.

Ferie letnie

 

27 czerwca  - 31 sierpnia 2020r.

 

 

14.

 

Egzaminy poprawkowe

 

Ostatni tydzień ferii letnich

 

                          

                           TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH  wtorki

 

15.

Rady Pedagogiczne:

- organizacyjno-informacyjna

 

 

- szkoleniowe

 

 

- klasyfikacyjne

   a) I okres

   b) II okres klasy maturalne

   c) II okres

 

- analizujące

   a) I okres

   b) II okres

 

10 września 2019r. godz. 16.30

 wtorek

 

*wg potrzeb / co najmniej  dwa   

   razy w semestrze/

    

 

    14 stycznia 2020r. wtorek

    21  kwietnia 2020r. wtorek

    22  czerwca 2020r. poniedziałek

 

    

     11  lutego  2020r.  wtorek

     30 czerwca  2020r. wtorek

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  wtorki

 

 

16.

 

Zebrania z rodzicami klas:

 

-  pierwszych po szkole podstawowej

 

-  pierwszych po gimnazjum

 

-  drugich

 

-  trzecich (procedury maturalne)

 

 

 

17 września  2019r.

 

godz. 16.30

 

godz. 17.00

 

godz. 17. 00

 

godz. 17. 30

 

 

17.

 

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców

 

 

17 września  2019r.

 

godz. 18.00

 

 

18.

 

Spotkania indywidualne z rodzicami

 

29 października 2019r.

                   godz.17 00 – 18 00

                  

24  marca 2020r.

                    godz. 17 00 – 18 00

 

 

19.

 

Śródokresowe zebrania z rodzicami

 

 

 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

 

 

  3  grudnia 2019r.      godz. 17 00

19  maja     2020r.      godz. 17 00

 

 

24 marca 2020 r.  godz. 17. 00

 

20.

 

Okresowe zebrania z rodzicami:

 

 

 

18 lutego 2020r.    godz. 17 00    

 

 

 

 

  DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  w  LO

 

31 października 2019r. – czwartek   przed Dniem Wszystkich Świętych

                                                                                                         

26 listopada  2019r. - / wtorek /

 

27 listopada 2019r.  - / środa /

 

24 kwietnia 2020r. - zakończenie roku klas maturalnych /piątek/ 

 

4 maja 2020r.  - egzamin maturalny z  j. polskiego /poniedziałek/ 

 

5 maja 2020r.  - egzamin maturalny z  matematyki / wtorek/   

 

6 maja 2020r. - egzamin maturalny z  j. angielskiego / środa/

 

12 czerwca  2020r. -  piątek  po Bożym Ciele