Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr Projekt Mały Ratownik

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej

Kalendarz Roku Szkolnego

    KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W ELBLĄGU

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

godz. 10.00 - kl. I  – boisko szkolne

godz. 9.30  - kl. II. – sale lek.

godz. 9.00 – kl. III  – sale lek.

 

2.

Rekolekcje dla uczniów liceum

24-27 listopada 2020r.

 

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020r.

 

4.

Wystawienie ocen za I okres

do 15  stycznia 2021r. piątek

 

5.

Studniówka

styczeń 2021r. /do ustalenia/

 

6.

Ferie zimowe:

25 stycznia  do 7 lutego 2021r.

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia  2021r.

 

8.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

do 23 kwietnia 2021r.

 

9.

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

 30  kwietnia 2021r.

 

10.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część pisemna

- część ustna

od 4  maja do 19 maja  2021r.

/wg harmonogramu CKE/

od  7 maja do 20 maja 2021r.

 

11.

Wystawienie ocen rocznych

do 18 czerwca 2021r. 

 

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

 

13.

Ferie letnie

26 czerwca  - 31 sierpnia 2021r.

 

14.

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień ferii letnich

 

                                       

                                        TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH  wtorki

 

 

15.

Rady Pedagogiczne:

- organizacyjno-informacyjna

 

- szkoleniowe

 

- klasyfikacyjne

   a) I okres

   b) II okres klasy maturalne

   c) II okres

- analizujące

   a) I okres

   b) II okres

 

8 września 2020r. godz. 16.30

 wtorek

*wg potrzeb / co najmniej dwa razy w semestrze/

 

 19 stycznia 2021r. wtorek

 27  kwietnia 2021r. wtorek

 21  czerwca 2021r. poniedziałek

    

 9  lutego  2021r.  wtorek

 26 sierpnia  2021r. czwartek

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  wtorki

 

 

16.

Zebrania z rodzicami klas:

-  pierwszych

-  drugich

-  trzecich (procedury maturalne)

15 września  2020r.

godz. 17.00

godz. 17. 00

godz. 18. 00

 

 17.

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców

15 września  2020r.

godz. 18.00

 

18.

Spotkania indywidualne z rodzicami

27 października 2020r.

                   godz.17 00 – 18 00

 23  marca 2021r.

                    godz. 17 00 – 18 00

 

19.

Śródokresowe zebrania z rodzicami

 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

  1 grudnia 2020r.    godz. 17 00

  18  maja 2021r.     godz. 17 00

23 marca 2021 r.  godz. 17. 00

 

20.

Okresowe zebrania z rodzicami:

16 lutego 2021r.    godz. 17 00    

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  w  LO

propozycja

2 listopada 2020r. – poniedziałek  po Dniu Wszystkich Świętych                                                                                                        

30 kwietnia 2021r. - zakończenie roku klas maturalnych /piątek/ 

4 maja 2021r. – egzamin maturalny z  j. polskiego /wtorek/

5 maja 2021r.  - egzamin maturalny z  matematyki /środa/

6 maja 2021r.  - egzamin maturalny z j. angielskiego poziom podstawowy /czwartek/

7 maja 2021r. - egzamin maturalny z  j. angielskiego poziom rozszerzony /piątek/

2 czerwca  2021r. -  środa  przed Bożym Ciałem

4 czerwca  2021r. -  piątek  po Bożym Ciele