Inżynieromania

20191025_081110

25 października 2019 roku klasa III C o profilu biologiczno-chemicznym brała udział w zajęciach laboratoryjnych w Laboratorium Nauk Przyrodniczych oraz w Laboratorium Chemii Środowiska, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W ramach INŻYNIEROMANI uczniowie maja możliwość nabywania umiejętności posługiwania się mikroskopem i sprzętem laboratoryjnym oraz kształtowanie umiejętności analizowania  i interpretowania wyników obserwacji i doświadczeń chemicznych i biologicznych.

Zajęcia laboratoryjne odbywały się pod kierunkiem pani dr Agaty Rychter oraz inż. Kingi Bak i dotyczyły mikroskopowania oraz  podstaw analizy jakościowej - identyfikacja wybranych kationów i anionów.

dr Leszek Lenart