Certyfikat Zielonej Flagi dla I LO

logo - eco schools

Po raz kolejny Decyzją Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju, a przede wszystkim dzięki staraniom pani Ewy Cygan-Sidorkiewicz, I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu zostało uhonorowane Certyfikatem Zielonej Flagi.

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Program ten angażuje młodzież z 67 krajów świata w ochronę środowiska przyrodniczego. Działania ekologiczne rozpoczynają się w klasie, następnie obejmują szkołę i ostatecznie sprzyjają pozytywnym zmianom w lokalnej społeczności.

Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie współpracują i doświadczają pozytywnego wpływu swoich prośrodowiskowych działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół. Zarządzanie proekologiczne to szereg celowych działań mających na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego, na które oddziałuje działalność każdego z nas.

Zwieńczeniem tych działań jest prestiż, który po raz kolejny towarzyszy otrzymaniu przez nas Certyfikatu i przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, aby szkoła podjęła ponownie działania poprawiające dbałość o zasoby środowiska naturalnego, zarówno w placówce, jak i w społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, pracowników szkoły oraz władze lokalne.

Dziękujemy również Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, która doposażyła szkołę w zestaw książek, które niewątpliwie pomogą nam w  pogłębieniu wiedzy na temat ochrony środowiska.

 

                                                              Ewa Cygan-Sidorkiewicz

                                                              GAL

Zdjęcia